Větné členy

Test tvořený 11 úlohami. Úlohy jsou zaměřeny na rozeznání větných členů v textu a práci s nimi.

Význam slov

Test tvořený 10 úlohami. Úlohami je ověřována dovednost určit nebo odvodit význam slov v textu.

Příprava k přijímačkám na SŠ pro deváťáky

Test tvořený 15 úlohami. Úlohy jsou zaměřeny na některé jazykové a čtenářské dovednosti, které mohou být ověřovány testem v rámci přijímaček na střední školy.

Příprava k přijímačkám na SŠ pro sedmáky

Test tvořený 13 úlohami. Úlohy jsou zaměřeny na některé jazykové a čtenářské dovednosti, které mohou být ověřovány testem v rámci přijímaček na víceletá gymnázia.

Příprava k přijímačkám na SŠ pro páťáky

Test tvořený 20 úlohami. Úlohy jsou zaměřeny na některé jazykové a čtenářské dovednosti, které mohou být ověřovány testem v rámci přijímaček na osmiletá gymnázia.