Kurz pro žáky ŠKOLA JEDNA RADOST

15. listopadu začíná přípravný kurz k jednotným přijímačkám z českého jazyka a literatury. Určený je primárně pro deváťáky, otevřený je i pro další zájemce.

Nově nabízíme dvě formy kurzů

Kurzy pro žáky, kteří se připravují na přijímačky ke studiu na středních školách

V průběhu kurzu si zkusíte řešení skupin úloh ověřujících dovednosti, které mohou být zastoupeny v testech jednotných přijímaček na střední školy. Zjistíte tak, které dovednosti (= úlohy) vám mohou dělat problémy. Chybně řešené úlohy s vámi budou rozebrány tak, abyste pochopili, proč a kde chybujete. Lépe poznáte své silné i slabé stránky, můžete tak eliminovat riziko neúspěchu u přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury. Garantem kurzu je zkušený pedagog, odborník v oblasti testování, autor řady testů, testových úloh a dalších publikací.

Kurz nabízíme ve dvou formách:

1) prezenční (určený zvlášť pro žáky 5. a 9. ročníku)

Kurz se uskuteční ve městech, jejichž seznam brzy najdete na těchto stránkách, v rozsahu 6 vyučovacích hodin vždy v sobotu.
Cena kurzu: 900 Kč

Variantou je kurz v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Tento kurz bude probíhat v odpoledních hodinách některého všedního dne. Podrobnosti brzy najdete na těchto stránkách.
Cena kurzu: 700 Kč 

2) korespondenční (určený pro žáky 5., 7. a 9. ročníku)

Celý kurz probíhá formou mailové komunikace mezi lektorem a účastníkem kurzu. Lektor zasílá účastníkovi kurzu soubor testových úloh, který jej vyřešený vrací lektorovi. Následně probíhá komunikace lektor - účastník kurzu o řešení úloh. V ceně kurzu je práce se sedmi soubory testových úloh. Tempo kurzu si určuje účastník kurzu sám, kurz je zcela individualizovaný.
Cena kurzu: 500 Kč

Kurzy pro maturanty, kteří se připravují na didaktický test z češtiny ve společné části maturitní zkoušky

V rámci kurzu si vyzkoušíte řešení skupin úloh ověřujících dovednosti shodné s maturitním testem. Zjistíte tak, které dovednosti vám mohou dělat problémy, chybně řešené úlohy s vámi budou rozebrány tak, abyste pochopili, proč a kde chybujete Pozornost bude věnována také problematice literárních úloh v testu, podobně jako strategiím řešení testu. Dostanete také metodický materiál, který vám pomůže snáze zvládnout přípravu na maturitní test. Garantem kurzu je zkušený pedagog, odborník v oblasti testování, autor řady testů, testových úloh a dalších publikací.

Kurz nabízíme ve dvou formách:

1) prezenční

Kurz se uskuteční ve městech, jejichž seznam brzy najdete na těchto stránkách, v rozsahu 6 vyučovacích hodin vždy v sobotu.
Cena kurzu: 900 Kč

Variantou je kurz v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Tento kurz bude probíhat v odpoledních hodinách některého všedního dne. Podrobnosti brzy najdete na těchto stránkách.
Cena kurzu: 700 Kč 

2) korespondenční

Celý kurz probíhá formou mailové komunikace mezi lektorem a účastníkem kurzu. Lektor zasílá účastníkovi kurzu soubor testových úloh, který jej vyřešený vrací lektorovi. Následně probíhá komunikace lektor - účastník kurzu o řešení úloh. V ceně kurzu je práce se sedmi soubory testových úloh. Tempo kurzu si určuje účastník kurzu sám, kurz je zcela individualizovaný.
Cena kurzu: 500 Kč

Zvláštní nabídka pro maturanty

Když se domluvíte s kamarády/kamarádkami a bude vás alespoň 8, přijedeme udělat prezenční kurz do vašeho města! Na termínu uskutečnění kurzu se společně domluvíme. Stačí do přihlášky uvést poznámku "kurz na míru" a e-mailovou adresu na kontaktní osobu:
Cena kurzu: 8000 Kč (platí pro jakýkoli počet účastníků v rozmezí 8-16) 

 

Přihláška