Vývoj výukových a dalších materiálů (učební texty, testy, pracovní listy…) podle vašeho přání

Na základě individuální domluvy vám vytvoříme test pro účely ověřování výsledků vzdělávání i soutěže, pro přijímací řízení i reklamní účely. Vytvoříme pracovní listy či další specifické výukové texty podle vašeho zadání.

V případě zájmu pište na adresu: broz@procestinu.com

Jazykové úpravy webových stránek sportovních klubů a oddílů

Na základě indiuviduální domluvy jazykově upravíme webové stránky jakéhokoli sportovního klubu od extralig až po nejnižší soutěže.

V případě zájmu pište na adresu: broz@procestinu.com

Korektorské dovednosti pro autory diplomových a bakalářských prací 

Prezenční kurzy jsou určené studentům vysokých škol, kteří nechtějí zbytečně platit za jazykové a typografické úpravy vlastních bakalářských či diplomových prací a chtějí si korektury textů udělat sami. Kurzy jsou orientovány prakticky, tzn. účastníci kurzů pracují s konkrétními typovými texty obsahujícími jazykové a typografické chyby a nedostatky, učí se a prohlubují si dovednosti chyby a nedostatky rozeznat a odstranit. Absolvent kurzu získává základní vhled do problematiky korektur v míře potřebné pro vytvoření kvalitní bakalářské či diplomové práce. Kurzy  a jsou plánovány na 5 vyučovacích hodin. Jejich konání bude vyhlašováno individuálně podle zájmu studentů. 

Podmínkou konání kurzu je alespoň 10 přihlášených účastníků. Kurzy se sice budou konat v Praze, ale když se domluvíte s kamarády/kamarádkami a bude vás alespoň 10, nemusíte nikam daleko dojíždět, přijedeme i do vašeho města

V případě zájmu pište na adresu: broz@procestinu.com

Korektorské dovednosti pro firemní pracovníky

Prezenční kurzy jsou určené především firemním pracovníkům, kteří vytvářejí či editují firemní textové materiály určené k publikování ve veřejném prostoru. Součástí této práce je provádění jazykové a typografické korektury. Kurzy jsou orientovány prakticky, tzn. účastníci kurzů pracují s konkrétními typovými texty obsahujícími jazykové a typografické chyby a nedostatky, učí se a prohlubují si dovednosti chyby a nedostatky rozeznat a odstranit. Absolvent kurzu získává základní vhled do problematiky korektur v míře potřebné pro editaci firemních textů. Kurzy budou probíhat v Praze a jsou plánovány na 5 vyučovacích hodin. Jejich konání bude vyhlašováno individuálně podle zájmu účastníků. Kurzy budou probíhat v sobotu, případně v některém z pracovních dní v týdnu v odpoledních hodinách ve skupině maximálně 10 účastníků.

V případě zájmu pište na adresu: broz@procestinu.com