Webové stránky Pro češtinu nabízejí zejména žákům, ale také učitelům, rodičům i veřejnosti služby v oblastech směřujících k úspěšnému zvládnutí různých situací souvisejících se školním předmětem český jazyk a literatura.

S čím můžeme pomoci:

- s přípravou na přijímačky ke studiu na středních školách;
- s přípravou na společnou část maturitní zkoušky;
- s jazykovou korekturou dokumentů všeho druhu včetně bakalářských a diplomových prací;
- se zvládnutím jazykových korektur vlastními silami;
- s vývojem výukových a dalších materiálů (učební texty, testy, pracovní listy…) podle vašeho přání;
- se vzděláváním v oblasti ověřování výsledků vzdělávání
- s jazykovou úpravou webových stránek sportovních klubů

Nabízené služby se opírají o dlouholeté zkušenosti s výukou, vzděláváním učitelů češtiny, publikační i editorskou činností.